ICSnet este o companie cu o mentalitate tanara, a carei echipa este in totalitate angajata in respectarea standardelor de calitate si protectia mediului pentru serviciile oferite, astfel incat acestea sa satisfaca cerintele de siguranta, legalitate si asteptarile clientilor nostri.

Sistemul de management al calitatii si protectiei mediului

SO 9001:2000; ISO 14001:2004

ICS Net, in activitatea sa de livrare echipamente, proiectare si realizare de sisteme informatice si retele structurate, isi concentreaza continuu eforturile pentru satisfacerea cerintelor clientilor si pentru reducerea impactului activitatii organizatiei asupra mediului prin: orientarea catre client si nevoile crescande ale acestuia, promovarea permanenta de produse si servicii noi la nivele calitative superioare, implementarea de programe de protectie a mediului si de prevenire a poluarii, mentinerea si imbunatatirea continua a performantelor de mediu.

Obiectivul strategic al ICS Net este ca, prin mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de mangement integrat calitate-mediu, an de an calitatea produselor si serviciilor oferite sa se imbuatateasca continuu, ceea ce va determina cresterea numarului clientilor si a gradului de satisfactie al acestora, cresterea satisfactiei personalului angajat, responsabilizarea acestuia privind protectia mediului, reducerea poluarii si reducerea costurilor generale.

Angajamentul privind politica ICS Net este respectat prin:

 • Orientarea intregii politici a societatii catre client, pentru intelegerea si satisfacerea deplina a cerintelor acestuia, pentru preintampinarea nevoilor sale precum si pentru cresterea satisfactiei acestuia;
 • Realizarea unui management de tip LEADERSHIP, bazat pe convingerea ca, pentru a fi competitiva, ICS Net trebuie sa asigure implicarea activa a tuturor salariatilor în procesul decizional, pentru realizarea obiectivelor, tintelor de mediu si a directiilor stabilite de catre lideri;
 • Implicarea si motivarea salariatilor pentru folosirea abilitatilor acestora in folosul societatii, dezvoltarea de programe de instruire si specializare a personalului;
 • Stabilirea de relatii comerciale reciproc avantajoase cu furnizorii, comunicarea si cooperarea cu acestia si cu toate partile interesate pentru a minimiza impactul asupra mediului;
 • Conformarea cu cerintele legale si cele reglementare, iar cand legislatia de mediu nu exista, actionarea intr-o maniera responsabila fata de mediu;
 • Reducerea consumului de utilitati si pe cat posibil a nivelului emisiilor poluante si daunatoare;
 • Analizarea periodica, pentru monitorizarea progresului inregistrat de organizatie si comunicarea anuala a unui raport public despre performantele de mediu si despre aspectele de mediu. Publicarea prezentei Declaratii de Politica pe site-ul www.xn.ro si comunicarea catre personalul propriu, cei ce lucreaza in numele organizatiei, contractantilor, precum si tuturor partilor interesate.
 • Publicarea prezentei Declaratii de Politica pe site-ul www.icsnet.ro si comunicarea catre personalul propriu, cei ce lucreaza in numele organizatiei, contractantilor, precum si tuturor partilor interesate;
 • Imbunatatirea modului actual de gestionare a deseurilor generate de activitatile noastre si incadrarea in limitele impuse pentru poluantii evacuati in aer si in apele uzate;
 • Minimizarea impactului generat asupra mediului de produsele si procesele noastre printr-o utilizare eficienta a energiei, materiilor prime si materialelor in toate activitatile noastre;
 • Controlul riscurilor de mediu si al poluarilor accidentale;
 • Instruirea si motivarea personalului, astfel incat sa constientizeze faptul ca „oricare iti este functia, ai un furnizor si un client” si sa participe la realizarea Programului de management de mediu si la aplicarea masurilor de control operational prin comunicare si informare la toate nivelurile.