Serviciile noastre de implementare asigura instalarea, configurarea, administrarea si integrarea fara intreruperea serviciilor existente.

Implementarea proiectului

1. Ce presupune faza de initiere / demarare a proiectului?
Faza de initiere / demarare a proiectului presupune:

  • contractarea finantarii si realizarea eventualelor modificari impuse de finantator
  • initierea proiectului: reunirea partenerilor, realizarea planului real al proiectului – cu termene si responsabilitati clare, precum si repartizarea sarcinilor intre partile implicate.

2. Ce presupune implementarea propriu-zisa a proiectului?
Implementarea proiectului presupune derularea activitatilor incluse in proiect. In paralel cu acestea, trebuie sa se desfasoare monitorizarea si controlul proiectului, evaluarea proiectului si raportarea proiectului.

  • Toate cerinČ›ele de afaceri documentate sunt puse in aplicare in detaliu si cu acuratete.
  • Implementarea livrabilelor ce sunt produse cu o calitate exceptionala.
  • Efortul de implementare este la timp si in limitele bugetului.
  • Membrii echipelor de implementare sunt lucreaza pentru obiective similare.

Aplicarea unei metodologii de implementare eficienta este o components esentiala in punerea in aplicare generala. O metodologie bine conceputa sa asigure:
Un plan bine conceput cu o metodologie eficienta de punere in aplicare corespunzatoare a strategiilor, planurile si rezultatele preconizate. In timp ce majoritatea metodologiilor de punere in aplicare incearca sa abordeze acest principiu, de multe ori mesajul este pierdut in terminologia confuza si a rezultatelor mult prea complexe. Aceasta este in cazul in care metodologia noastra difera de competitie.